# Геодані

Дані про всі зареєстровані входи у Ваш інтернет-магазин з різних регіонів, відображаються у форматі таблиць.
Статистика по геоданих дозволить враховувати з якого регіону найбільше цікавляться Вашою продукцією. На основі цих даних, можна змінювати направленість "пропозиції" Вашого інтернет-магазину (надавати послуги в інших регіонах, підлаштувати доставку, додати спеціалізовану продукцію)

Перейти до сторінки можна через бокове меню "Інтернет-магазин" -> "Статистика" -> "Аудиторія" -> "Геодані" або за посиланням.

Дані, про всі зареєстровані входи у Ваш інтернет-магазин, за відповідний період, відображаються у форматі таблиць.

На сторінці є інтерактивна карта України, з поділом на області. Наводячи курсор на окрему область, можна побачити відповідну статистику по цьому регіону. Київ та Севастополь виділені окремо. В режимі порівняння, з'являється карта з даними за попередній період.

Карта з даними

# Країна

У даній таблиці відображаються назви країн, з яких відбувався вхід до сторінок Вашого інтернет-магазину. Для кожної країни представлена кількість відвідувань за обраний період.

Статистика по країнах

# Регіон

У даній таблиці відображаються назви регіонів, з яких відбувався вхід до сторінок Вашого інтернет-магазину. Для кожного регіону представлена кількість відвідувань за обраний період.

Статистика по регіонах

# Місто

У даній таблиці відображаються назви міст, з яких відбувався вхід до сторінок Вашого інтернет-магазину. Для кожного міста представлена кількість відвідувань за обраний період.

Статистика по містах

# Мова браузеру

У даній таблиці відображаються мова браузеру, з якого відбувався вхід до сторінок Вашого інтернет-магазину. Для кожної мови представлена кількість відвідувань за обраний період.

Статистика по мовах браузеру