# Технічні вимоги до прайс-листів

Ваш прайс-лист може бути в одному з таких форматів:

– XLSX (прайс-лист повинен бути розміщений на першому аркуші файлу XLSX і не повинен містити формул, а також прихованих рядків і стовпців);
– XML (або YML).

Для автоматичного завантаження прайс-листа його необхідно опублікувати на сайті інтернет-магазину і надати доступ для завантаження по протоколу HTTP. Для доступу до прайс-листа заборонено використовувати авторизацію, використання скриптів для перенаправлення або завантаження файлів (зокрема, файлів фото).

# Загальні рекомендації по формату прайс-листа

Прайс-лист може містити перелік товарних позицій, який повинен строго відповідати своєму формату (XLSX, ibud-XML, hotline-XML, YML).

Усі товарні позиції в файлі повинні мати набір обов'язкових і додаткових полів, які повинні бути заповнені.

До назв, описів, фото товарних позицій в прайс-листі висуваються не тільки технічні але і інформаційні вимоги, яким вони повинні відповідати.

Зовнішні посилання на товарні пропозиції повинні вести на відповідну позицію в іншому інтернет-магазині компанії. Неробочі або неактуальні посилання – заборонені.

Товарні пропозиції, на які замовлення не приймаються, не повинні бути присутніми в прайс -листі.

Оскільки сайт ibud.ua двомовний (українська і російська), то у форматах ibud-XML і Excel-файлах прайс-листів містяться поля для перекладу.

Товарна позиція у файлах всіх форматів повинна містити обов’язкові поля:

 • ідентифікатор товару (id), повинен бути унікальним для всього інтернет-магазину

 • назву товару (одне найменування моделі)

 • ціну

 • валюту

 • ідентифікатор каталогу (category/catecoryId), до якого буде віднесено товар.

Перелік категорій, брендів і найменувань в одній товарній позиції забороняється.

# Вимоги до значень полів товарів у файлах імпорту

# ID

Повинен бути унікальним для всього інтернет-магазину. Може складатись з літер кириличного або латинського алфавіту, десяткових цифр, знаків пунктуації, математичних символів та небуквенних орфографічних знаків.

Максимальна довжина – 19 символів, включаючи пробіли та спеціальні символи.

Не повинен містити знаків переходу на нову стрічку.

# Назва

Повинна складатись з літер кириличного або латинського алфавіту, десяткових цифр, знаків пунктуації, математичних символів та небуквенних орфографічних знаків.

Максимальна довжина – 100 символів, включаючи пробіли та спеціальні символи.

Не повинна містити знаків переходу на нову стрічку.

# Ціна

Повинна вказуватись десятковими цифрами. Допускається дробова частина вказана через кому. Велика кількість знаків після коми при імпорті округлиться до двох.

# Валюта

Повинна задаватись у відповідному форматі, набором символів: USD, UAH, EUR, RUR.

# Одиниця вимірювання

Повинна задаватись у відповідному форматі, набором символів: шт, м2, кг, кг/м2 тощо. Повинна складатись з літер кириличного алфавіту або спецсимволів. У файлі можна ознайомитись з одиницями вимірювання, які доступні для використання.

# Наявність

Повинна задаватись одним з кількох значень, відповідно до формату, наприклад:

 • В наличии
 • Нет в наличии
 • Под заказ

При введенні наявності недопустимим значенням чи символами – імпортований товар буде мати статус "В наявності".

# Категорія

Ідентифікатор категорії повинен бути цілим додатнім числом. Не повинен містити жодних інших символів.

Максимальна довжина – 9 цифр.

# Посилання

Повинно задаватись у стандартному форматі інтернет-посилань. Не повинно містити заборонених для інтернет-посилань символів та пробілів.

# Зображення

Повинно задаватись посиланням на графічний файл.

WARNING

Посилання на зображення товару, повинно вказувати прямий шлях до графічного файлу на сервері, а не формуватись скриптом при переході по посиланню.

Зображення повинно відповідати таким вимогам:

 • 8192х8192 px – максимальні розміри зображення
 • 350х350 px – мінімальні розміри зображення
 • gif, jpg, jpeg, png – формат графічного файлу
 • 20 Мб – максимальний розмір графічного файлу

WARNING

В деяких випадках, вказане розширення файлу-зображення, може не відповідати його реальному формату. В таких випадках, фото товару може відображатись неправильно.

Якщо одна товарна позиція має кілька зображень, посилання на них задаються відповідним для кожного формату способом.

Неприпустимо давати посилання на «заглушку», тобто на сторінку, де написано "зображення відсутнє", або на логотип магазину.

# Виробник

Повинен складатись з літер кириличного або латинського алфавіту, десяткових цифр, математичних символів та небуквенних орфографічних знаків.

Максимальна довжина – 100 символів, включаючи пробіли та спеціальні символи.

# Опис

Повинен складатись з літер кириличного або латинського алфавіту, десяткових цифр, знаків пунктуації, математичних символів та небуквенних орфографічних знаків.
Опис імпортується однією стічкою.
Допускається використання HTML-розмітки для форматування тексту, додавання переходів на новий рядок, абзаців, відступів, списків.

Максимальна довжина – 3800 символів, включаючи пробіли та спеціальні символи.

# Формат ibud-XML

Приклад у форматі ibud-XML: завантажити

Стандарт xml вимагає заміни деяких символів на еквівалентні їм символьні примітиви:

Символ Заміна
< &lt;
> &gt;
& &amp;
' &apos;
" &quot;

Структура файлу складається з декількох елементів:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <!DOCTYPE ibud_catalog SYSTEM "shops.dtd">

Стандартний XML-заголовок із посиланням на файл опису формату (DTD). Заголовок повинен починатися з першого рядка, з нульового символу і містити оголошення версії xml та інформацію про кодування документа. Другий рядок заголовка XML-документа визначає посилання на файл опису формату даних (DTD). Тут досить зазначити лише ім'я файлу shops.dtd.

  <yml_catalog date="2019-02-18 14:14">

XML-документ може містити лише один кореневий елемент. Формат ibud-XML, як і YML, в якості кореневого елементу використовує <yml_catalog>. Атрибут date елемента <yml_catalog> повинен відповідати даті та часу генерування XML-файлу на стороні магазину. Дата повинна мати формат YYYY-MM-DD hh:mm.

  <shop>
    <categories>...</categories>
    <offers>
    <offer>...</offers>
    <offer>...</offers>
    ...
    </offers>
  </shop>

Елемент <shop> вміщує опис категорій та товарних пропозицій.

  <categories>
    <category>
      <id>239065</id>
      <picture></picture>
      <name_uk>Дискова пила</name_uk>
      <name_ru>Дисковая пила</name_ru>
      <parentId></parentId>
      <description_uk><![CDATA[ Опис категорії Дискова пила ]]></description_uk>
      <description_ru><![CDATA[ Описание категории Дисковая пила ]]></description_ru>
    </category>
	  <category>Дисковая пила</category>
    <category>
      ......
    </category>
  </categories>

В елементі <categories> міститься список категорій магазину. Кожна категорія описується окремим елементом <category>. Опис категорії обов'язково повинен містити її ідентифікатор (параметр id) для всіх категорій та ідентифікатор категорії вищого рівня для підкатегорій. Ідентифікатор категорії має бути унікальним додатним цілим числом та незмінним від завантаження до завантаження прайсу. У жодної категорії параметр id не може дорівнювати «0». Якщо елемент <parentId> не зазначено, то категорія вважається кореневою.

id — ідентифікатора категорії товарів.

name_uk — назва категорії українською мовою.

name_ru — назва категорії російською мовою.

parentId — ідентифікатор вищої за ієрархією (батьківської) категорії товарів.

description_uk — опис категорії українською мовою.

description_ru — опис категорії російською мовою.

Всі товарні пропозиції знаходяться в тезі <offers>. Окрема товарна пропозиція знаходиться в тезі <offer>.

  <offer>
  <id>7561443</id>

Ідентифікатор товарної позиції, повинен бути унікальним для всього інтернет-магазину і залишатися незмінним від експорту до експорту прайс-листа. Значення атрибута id може приймати тільки додатні цілі числа (наприклад 154707) та літери латинського алфавіту (наприклад ibud111). Обов'язковий.

  <article>V117</article>

Артикул товару.

  <name_uk>Відрізна машина Vulkan BNMG8006 380 3 кВт</name_uk>

Назва товару українською мовою.

  <name_ru>Отрезная машина Vulkan BNMG8006 380 3 кВт</name_ru>

Назва товару російською мовою.

  <price>8700</price>

Ціна товару.

  <currencyId>UAH</currencyId>

Валюта, в якій виводиться ціна.

  <measure>шт</measure>

Одиниці вимірювання товару.

<availability>В наличии</availability>

Статус наявності відповідного товару. Даний елемент може приймати наступні значення:

 • "нет в наличии" або "0";
 • "в наличии" або "1", чи "true";
 • "под заказ" або "2", чи "false";
 • "наличие уточняйте" або "3".
  <min_order>1</min_order>

Значення мінімального замовлення.

  <max_order>5</max_order>

Значення максимального замовлення.

  <category>239886</category>

Ідентифікатор категорії товару. Повинен відповідати одній з категорій у відповідному блоці. Інакше позиція буде вважатись позицією без категорії.

  <picture>
    https://imageserver.ibud.ua/first/2019/02/08/original/5c5d3cdda07595567-598876a4025f05292-1502114951-AyiIXC.jpg
  </picture>

Посилання на фото товару. Шлях до картинок повинен містити лише латинські літери, цифри, знак «мінус», підкреслення. Формати картинок jpg, jpeg, png або gif (без прозорих частин).
Якщо є кілька посилань на зображення — потрібно розміщувати кожне у окремому тезі.

  <description_uk>
  <![CDATA[ <p>Споживана потужність: 3 Вт. </p> <p>Діаметр диску: 400 мм. </p> <p><strong>Відрізна машина Vulkan BNMG8006</strong> має високий ресурс ріжучого диску і, відповідно, низьку ціну різання.</p> ]]>
  </description_uk>

Опис товару українською мовою.

  <description_ru>
  <![CDATA[ <p>Потребляемая мощность: 3 Вт. </p> <p>Диаметр диска: 400 мм. </p> <p><strong>Отрезная машина Vulkan BNMG8006 380 3 кВт </strong> имеет высокий ресурс режущего диска и, соответственно, низкую цену резки.</p> ]]>
  </description_ru>

Опис товару російською мовою.

  <producer_uk>Vulkan</producer_uk>

Найменування виробника товару українською мовою.

  <producer_ru>Vulkan</producer_ru>

Переклад найменування виробника товару російською мовою.

  <url>...</url>

Посилання на сторінку товару на вашому сайті. Обов'язкове поле для компаній, що розміщуються на умовах із зовнішніми переходами.

  <only_for_IM>true</only_for_IM>

Мітка товару "тільки у інтернет-магазині". Може приймати два значення:

 • true = активна
 • false = неактивна
  <recommended>false</recommended>

Мітка товару "Рекомендований товар". Може приймати два значення:

 • true = активна
 • false = неактивна
<seo_title_uk>Відрізна машина Vulkan BNMG8006 220 3 кВт ціна | Компанія ibud.ua</seo_title_uk>

Заголовок для товару українською мовою.

<seo_title_ru>Отрезная машина Vulkan BNMG8006 220 3 кВт цена | Компания ibud.ua</seo_title_ru>

Заголовок для товару російською мовою.

<seo_description_uk>...</seo_description_uk>

СЕО-опис для товару українською мовою.

<seo_description_ru>...</seo_description_ru>

СЕО-опис для товару російською мовою.

<seo_keywords_uk>...</seo_keywords_uk>

Ключові слова для товару українською мовою.

<seo_keywords_ru>...</seo_keywords_ru>

Ключові слова для товару російською мовою.

# Формат hotline-XML

Приклад у форматі XML: завантажити.

Структура файлу складається з декількох елементів:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Стандартний XML-заголовок, починається з першого рядка, з нульового символу і містить оголошення версії xml та інформацію про кодування документа.

  <price>
    <date>2019-03-05 15:00</date>
    <firmName>BudResurs</firmName>
    <firmId>0001</firmId>
    <categories>...</categories>
    <items>
      <item>...</item>
      <item>...</item>
      ...
    </items>
  </price>

Елемент <price> містить опис магазину та його товарних пропозицій.

   <Date> 2018-05-25 17:00 </ date>

Дата генерації файлу у форматі РРРР-ММ-ДД ГГ:ХХ.

  <firmName>BudResurs</firmName>

Назва магазину (наприклад, BudResurs).

  <firmId>0001</firmId>

унікальний ID (код) інтернет-магазину з якого робилась вигрузка

  <categories>
    <category>
      <id>239069</id>
      <name>Бензинові генератори</name>
    </category>
    <category>
      <id>239062</id>
      <name>Бензопилки</name>
    </category>
    <category>
	  <id>239877</id>
      <parentId>239062</parentId>
      <name>Vulkan</name>
    </category>
    ...
  </categories>

Опис категорій товару є обов'язковим. В елементі <categories> міститься список категорій магазину. Кожна категорія описується окремим елементом <category>. Опис категорії повинен містити її ідентифікатор (параметр <id>) для всіх категорій та ідентифікатор категорії вищого рівня для підкатегорій. Ідентифікатор категорії має бути унікальним додатним цілим числом та незмінним від завантаження до завантаження прайсу. У жодної категорії параметр id не може дорівнювати «0». Якщо елемент <parentId> не зазначено, то категорія вважається кореневою (можна обійтися без ієрархічної структури). В параметр <name> вписується назва категорії.

Параметри:

<id> — ідентифікатор вашої категорії товарів.

<parentId> — ідентифікатор вищої за ієрархією (батьківської) категорії товарів.

<name> — назва категорії

  <items>...</items>

В елементі <items> міститься список товарних пропозицій магазину. Кожна товарна пропозиція описується окремим елементом <item>.

  <item>
  ...
  </item> 

Початок опису однієї товарної позиції.

  <item>
  <id>7561442</id>

Ідентифікатор товарної позиції повинен бути унікальним для всього інтернет-магазину та залишатися незмінним від експорту до експорту прайс-листа. Значення атрибута <id> може приймати тільки додатні цілі числа (наприклад 154707) та літери латинського алфавіту (наприклад ibud111). Обов'язковий.

  <categoryId>239886</categoryId>

Ідентифікатор категорії товарної позиції.

  <code>V117</code>

Код моделі (артикул виробника).

  <vendor>Vulkan</vendor>

Назва виробника. Допускається вказувати тільки одну назву виробника. В елементі <vendor> не дозволяється вказувати країну виробника товару.

  <name>Відрізна машина Vulkan BNMG8006 380 3 кВт</name>

Найменування моделі. Допускається зазначення тільки однієї моделі товарної позиції, без перерахувань. Забороняється вказувати будь-яку рекламну та іншу інформацію, що не відноситься до назви. Назва товарної позиції має бути унікальною для всього інтернет-магазину.

  <description>
  <![CDATA[ <p>Споживана потужність: 3 Вт. </p> <p>Діаметр диску: 400 мм. </p> <p><strong>Відрізна машина Vulkan BNMG8006</strong> має високий ресурс ріжучого диску і, відповідно, низьку ціну різання.</p> ]]>
  </description>

Опис товару. Забороняється вказувати слова, які не відносяться до опису товару (крім певного розміру, конфігурації, комплектації).

  <url>...</url>

Посилання на сторінку товару на вашому сайті. Обов'язкове поле для компаній, що розміщуються на умовах із зовнішніми переходами.

  <image>https://imageserver.ibud.ua/first/2019/02/08/original/5c5d3cdda07595567-598876a4025f05292-1502114951-AyiIXC.jpg</image>

Посилання на зображення товару на Вашому сайті. Шлях до картинок повинен містити лише латинські літери, цифри, знак «мінус», підкреслення. Формати картинок jpg, jpeg, png або gif (без прозорих частин).
Якщо є кілька посилань на зображення — потрібно розміщувати кожне у окремому тезі..

  <priceRUAH>8700</priceRUAH>

Діюча роздрібна ціна в гривнях. Може бути вказана в доларах, тоді використовується тег <priceRUSD>. Якщо ціни в прайс-листі дані тільки в доларах, обов'язково варто вказати курс перерахунку в елементі <rate>.

  <stock>В наличии</stock>

Наявність товару на сайті. Приймаються наступні значення:

 • "в наличии"
 • "под заказ"

# Формат YML

Приклад у форматі YML: завантажити.

YML (Yandex Market Language) — це стандарт, розроблений Яндексом для прийняття та розміщення інформації від магазинів. YML базується на стандарті XML (XML DTD). Єдиний формат подання даних дозволяє швидко та якісно опрацьовувати інформацію про товари та послуги, що надається магазинами.

У посиланнях, зазначених у YML-файлі, не рекомендується використовувати пробіли та кириличні символи. Це може призвести до невалідності файлу.

Стандарт YML не допускає використання в текстових даних недрукованих символів з ASCII-кодами в діапазоні значень від 0 до 31 (за винятком символів з кодами 9, 10, 13 — табуляція, переведення рядка, повернення каретки). Це вимагає обов'язкової заміни деяких символів на еквівалентні їм символьні коди:

Символ у тексті Код для YML-файлу

Символ в тексті Код для YML-файлу
" &quot;
& &amp;
> &gt;
< &lt;
' &apos;

Структура файлу складається з декількох елементів:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Стандартний заголовок, починається з першого рядка, з нульового символу і містить оголошення версії xml та інформацію про кодування документа.

  <yml_catalog date="2019-03-05 15:00">
    <shop>
    <...>
    </shop>
  </yml_catalog>

XML-документ може містити лише один кореневий елемент. Формат YML як кореневий використовує елемент <yml_catalog>. Атрибут date елемента <yml_catalog> повинен відповідати даті та часу генерування YML-файлу на стороні магазину. Дата повинна мати формат РРРР-ММ-ДД чч:мм.

  <shop>
    <name>Manager</name>
    <company>BudResurs</company>
    <url>http://BudResurs.ua/</url>
    <currencies> ... </currencies>
    <categories> ... </categories>
    
    <offers> ... </offers>
  </shop>

Елемент <shop> містить опис магазину та його товарних пропозицій. Тег <name> в корені <shop> відповідає за назву інтернет-магазину. Тег <company> відповідає за назву компанії. Тег <url> в корені <shop> відповідає за зовнішнє посилання на інтернет-магазин.

  <currencies>
    <currency id="UAH" rate="1"/>
    <currency id="USD" rate="28"/>
    <currency id="EUR" rate="31"/>
  </currencies>

Елемент <currencies> задає валюти, в яких передаються ціни на товари магазину. Елемент <currency> відповідає за одну валюту, його атрибут id відповідає за назву, а rate – за курс перерахунку.

Дані про ціни приймаються в гривнях (UAH), доларах (USD) і євро (EUR).

  <categories>
   <category id="239062">Бензопилы</category>
   <category id="239065">Дисковая пила</category>
   <category id="239069">Бензиновые генераторы</category>
   <category id="239877" parentId="239062">Vulkan</category>
   <category id="239878" parentId="239062">Intertool</category>
   <category id="239879" parentId="239069">Vulkan</category>
   <category id="239881" parentId="239069">Intertool</category>
   <category id="239882" parentId="239069">Hitachi</category>
   <category id="239886" parentId="239065">Vulkan</category>
   <category id="239888" parentId="239065">Intertool</category>
  </categories>

В елементі <categories> міститься список категорій магазину. Кожна категорія описується окремим елементом <category>. Опис категорії повинен містити її ідентифікатор (параметр id) для всіх категорій та ідентифікатор категорії вищого рівня для підкатегорій. Ідентифікатор категорії має бути унікальним додатним цілим числом та незмінним від завантаження до завантаження прайсу. У жодної категорії параметр id не може дорівнювати «0». Якщо елемент <parentId> не зазначено, то категорія вважається кореневою.

Атрибути:

id — ідентифікатор вашої категорії товарів.

parentId — ідентифікатор вищої за ієрархією (батьківської) категорії товарів.

  <offers>

В елементі <offers> міститься список товарних пропозицій магазину. Кожна товарна пропозиція описується окремим елементом <offer>.

  <offers>
    <offer>...</offer>
    <offer>...</offer>
    ...
  </offers>

Опис одного товару.

  <offer id="7561442" available="true">

Атрибути:

id — унікальний ідентифікатор товару, повинен бути унікальним для всього інтернет-магазину і незмінним від завантаження до завантаження прайсу. Значення атрибута id може приймати тільки додатні цілі числа (наприклад 154707) та літери латинського алфавіту (наприклад ibud111). Обов'язковий.

available — елемент, який відображає наявність відповідного товару. Даний атрибут може приймати наступні значення:

 • true — відповідає статусу "В наявності"
 • false — відповідає статусу "Під замовлення"
  <url>...</url>

Посилання на сторінку товару на зовнішньому сайті (у посиланнях, зазначених у YML-файлі, не рекомендується використовувати пробіли та кириличні символи. Це може призвести до невалідності файлу.)

  <price>8700</price>

Ціна товару. Ціна округляється до двох знаків після коми.

  <currencyId>UAH</currencyId>

Ідентифікатор валюти товару (UAH, EUR, USD).

  <categoryId>239886</categoryId>

Ідентифікатор категорії товару. Один товар може відноситись тільки до однієї категорії.

  <picture>https://imageserver.ibud.ua/first/2019/02/08/original/5c5d3cdda07595567-598876a4025f05292-1502114951-AyiIXC.jpg</picture>

Посилання на зображення відповідної товарної пропозиції. Шлях до картинок повинен містити лише латинські літери, цифри, знак «мінус», підкреслення. Формати картинок jpg, jpeg, png або gif (без прозорих частин).
Якщо є кілька посилань на зображення — потрібно розміщувати кожне у окремому тезі.

  <name>Отрезная машина Vulkan BNMG8006 380 3 кВт</name>

Назва товару. Повинно бути унікальним для всього інтернет-магазину.

  <vendor>Vulkan</vendor>

Виробник товарної позиції.

  <vendorCode>V117</vendorCode>

Артикул товарної позиції.

  <description>
  <![CDATA[ <p>Споживана потужність: 3 Вт. </p> <p>Діаметр диску: 400 мм. </p> <p><strong>Відрізна машина Vulkan BNMG8006</strong> має високий ресурс ріжучого диску і, відповідно, низьку ціну різання.</p> ]]>
  </description>

Опис товарної пропозиції.

# Формат XLS

Приклад у форматі xls: завантажити.

Файл повинен мати два листи:

 • з товарними одиницями
 • з категоріями

# Перелік колонок на листі товарних одиниць:

id – унікальний ідентифікатор товару, повинен бути унікальним для всього інтернет-магазину Значення id може приймати тільки додатні цілі числа (наприклад 154707) та літери латинського алфавіту (наприклад ibud111). Обов'язкове поле.

article – артикул товарної позиції.

name_uk – назва товарної одиниці українською мовою. Обов'язкове поле.

name_ru – назва товарної одиниці російською мовою.

price – ціна товару.

currency – ідентифікатор валюти товару (UAH, RUR, USD), обов'язкове поле якщо вказана ціна.

measure – одиниці виміру товару (шт, кг і т.п).

availability – наявність товару. Дане поле приймає наступні значення:

 • "нет в наличии" або "0";
 • "в наличии" або "1";
 • "под заказ" або "2";
 • "наличие уточняйте" або "3".

min_order – числове значення "мінімального замовлення".

max_order – числове значення "максимального замовлення".

category – ідентифікатор категорії товару. Повинен бути унікальним і незмінним від завантаження до завантаження прайсу, обов'язкове поле.

picture – посилання на зображення відповідної товарної одиниці. Кілька посилань прописуються через кому без пробілів.

description_uk – опис товарної одиниці українською мовою.

description_ru – опис товарної одиниці російською мовою.

producer_uk – виробник товарної одиниці українською мовою.

producer_ru – виробник товарної одиниці російською мовою.

url – посилання на зовнішній сайт.

only_for_IM – мітка "тільки в інтернет-магазині".

recommended – мітка рекомендований товар.

seo_title_uk – заголовок сторінки товарної одиниці в інтернет-магазині українською мовою.

seo_title_ru – заголовок сторінки товарної одиниці в інтернет-магазині російською мовою.

seo_description_uk – опис сторінки товарної одиниці в інтернет-магазині українською мовою.

seo_description_ru – опис сторінки товарної одиниці в інтернет-магазині російською мовою.

seo_keywords_uk – ключові слова сторінки товарної одиниці в інтернет-магазині українською мовою.

seo_keywords_ru – ключові слова сторінки товарної одиниці в інтернет-магазині російською мовою.

# Перелік колонок на листі категорій (categories):

id – унікальний ідентифікатор категорії. Значення id може приймати тільки додатні цілі числа, наприклад 154707.

parent_id – ідентифікатор батьківської категорії. Відповідає за те куди буде вкладена дана категорія.

name_uk – назва категорії українською мовою.

name_ru – назва категорії російською мовою.

description_uk – опис категорії українською мовою.

description_ru – опис категорії російською мовою.

picture – посилання на зображення категорії.